Cyberfysiska system i vården Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:30 - 14:00 Teknik

Föreläsare: Carl Önne

Allt mer i dagens samhälle blir uppkopplat, så även inom vården. Cyberfysiska system är funktioner som styr, övervakar och kontrollerar funktioner i samhällsviktig verksamhet. Begrepp som IoT blir allt vanligare. Det moderna samhället kräver att vi kan arbeta såväl på distans som interaktivt. Hur påverkar det säkerheten inom vården och skyddet för patienten?

Språk

Svenska

Ämne

Säkerhet

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Informationssäkerhet, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Carl Önne Föreläsare

Informationssäkerhetsspecialist
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Carl Önne, CISSP, arbetar som informationssäkerhetsspecialist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sedan 2004 har Carl - som är civilingenjör i datateknik från KTH - jobbat med it- och informationssäkerhet där fokus har varit offentlig verksamhet och i synnerhet regioner och kommuner. Carl var med i den arbetsgrupp på MSB som förnyade metodstödet för systematiskt riskbaserat informationssäkerhetsarbete och var projektledare för regeringsuppdraget att kartlägga informationssäkerhetsarbetet i regionernas hälso- och sjukvårdsverksamhet. Ett särskilt intresse har Carl för området kring säkerhetsarkitektur där policy- och styrdokument omsätts till praktiska och strukturerade säkerhetsåtgärder.