Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Mikrovågor och AI för snabbare stroke- och traumavård

Mikrovågor och AI för snabbare stroke- och traumavård Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:00 - 09:30 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Stefan Blomsterberg

Medfields produkter syftar till att hjälpa stroke- och huvudtraumapatienter att få rätt behandling i tid. Idag utförs behandlingar av patienter ofta för sent vilket leder till längre och svårare rehabilitering eller i värsta fall dödsfall. För både stroke- och traumapatienter är det viktigt att tidigt ställa en korrekt diagnos för att kunna dirigera patienten till rätt sjukhus för att få rätt behandling. Vid stroke och huvudtrauma är varje minut mellan det att skadan inträffar och rätt behandling påbörjas av yttersta vikt för patienten. Med hjälp av Bolagets produkt MD100 blir behandlingen av patienten samt hanteringen av vårdens resurser mer effektiv. Medfields produkt MD100 Strokefinder har en potential att radikalt förändra stroke- och traumavården. Bolaget bedömer att både tidsåtgången till korrekt behandling och vårdkostnaderna kan reduceras med omkring 50 procent samt att över/under-triagering kan reduceras med 90 procent. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall eller livslånga handikapp. Medfields MD100 är en konkurrenskraftig produkt som löser ett stort problem inom vården, nämligen brist på prehospital diagnostik för stroke- och traumapatienter. Medfields teknologi- och produktplattform, samt de möjligheter dessa ger att påverka viktiga vårdförlopp, väcker ett stort intresse och stora förväntningar. Framgångarna under året och framtidens målsättning positionerar Medfields teknologi väl i pågående och framtida vårddialoger.

Språk

Engelska

Ämne

Beslutstöd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Innovativ/forskning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare