Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för eHälsa Hjärtsvikt

eHälsa Hjärtsvikt Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:30 - 14:00 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Daniel Sahlin, Sofia Gerward

Hjärtsvikt är av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer med korrekt utredning, medicinering och egenvårdsutbildning. I Region Skåne beräknas 26 000 personer vara drabbade av hjärtsvikt. Enligt Socialstyrelsen (2015) bör vården för hjärtsviktspatienter vara individanpassad, effektiv, jämlik, patientsäker, kunskapsbaserad och tillgänglig, samt utföras på hjärtsviktsmottagning av sjuksköterskor med specifik utbildning. Pga. resursbrist främst i form av specialist utbildade sjuksköterskor erbjuds endast ca 20 % av hjärtsviktspatienterna i Skåne uppföljning via en hjärtsviktsmottagning. . Region Skåne implementerar nu digitala e-Hälsotjänster med målsättning att: A. Erhålla optimal och jämlik vård enligt behandlingsriktlinjer B. Få ökad kunskap hos patienten och följsamhet till råd och behandling C. Kan undvika försämringar D. Erhålla hjälp vid behov och vidare kontaktvägar I den här presentationen redogör vi för pågående e-Hälsoprojekt i Region Skåne som innefattar: A. Kunskapsnätverk SVF-Hjärtsvikt, Kvalitetssäkrad integrerad hjärtsviktsvård genom olika vårdinstanser genom Inrättande av Kunskapsnätverk, med en granskande och samordnade funktion för E-hälsoprojektet B. SMART HF Studien; e-Hälsostöd för Patienter som saknar datorvana och internet och återinläggningar pga hjärtsvikt finns möjlighet att låna en läsplatta med våg minskar slutenvårdskonsumtionen drastiskt. C. SMART HF II; Egenmonitorering med individuellt anpassad mätvärden/symtom och intervaller. Patienten registrerar i sin mobil sina symtom och mätvärden och får datoriserad återkoppling. Vårdgivaren kan behovsanpassa besöken. Syftar till att ge patienten bättre förståelse och hur dess utfall kan påverkas. D. SDV: Skånes Digitala Vårdsystem, knyter ihop vården i hela Skåne med gemensamma arbetssätt, digitala beslutsstöd och e-Hälsotjänster

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Daniel Sahlin

Daniel Sahlin Föreläsare

Projektledare eHälsa i Region Skåne och Innovation manager vid Innovation Skåne AB

Profilbild för Sofia Gerward

Sofia Gerward Föreläsare

Sofia Gerward MD, PhD vid Lunds Universitet