Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Ensam är inte stark - Så kan offentligt och privat tillsammans accelerera patientdriven innovation och effektivisering

Ensam är inte stark - Så kan offentligt och privat tillsammans accelerera patientdriven innovation och effektivisering Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:30 - 14:00 Ekosystem

Föreläsare: Jesper Olsson

Allt fler patienter vill vara aktiva i sin egen hälsa och vård. Det finns en uppsjö av produktspecifika digitala stödlösningar som drivs i projektform. Tamro vill samla några av de tongivande aktörerna för att skapa en långsiktigt hållbar plattform som gör att olika patientgrupper, vården och industrin kan samordna lösningar mot gemensamma mål och visioner. Genom detta stärka patienters autonomi, förbättra vårdens medicinska resultat och öka tillgängligheten för de som behöver träffa vården. Inom olika terapiområden samordnar Tamro en dialog mellan regioner, läkemedelsföretag och akademin. I samarbetet undersöker vi möjligheterna att utveckla en hållbar, behovsmotiverad .och öppen patientstödsplattform med ambitionen att vården ska integrera sina resurser utifrån patientens behov. Utöver de praktiska lösningar som ska utvecklas drivs även ett aktivt lärande om vad som krävs för att lyckas med samarbetet i sig. På seminariet delar vi bl a med oss av erfarenheter från arbetet med att skapa en patientstödsplattform inom terapiområden och reflekterar över faktorer för att få ett en bred samverkan att fungera.

Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Jesper Olsson

Jesper Olsson Föreläsare

Strategisk affärsutvecklare
Tamro

Jesper Olsson, Manager Strategic Business Development på Tamro. Med dr