Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Arbete med automatisering inom myndighetsutövning, hur har vi gjort i Västerås

Arbete med automatisering inom myndighetsutövning, hur har vi gjort i Västerås Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 16:00 Kommun - införande

Föreläsare: Helena Nilsson

Ett exempel på automatisering där ”roboten” inte gav den största effekten Praktiskt exempel på hur Västerås stad arbetat med att minska administrationen inom handläggningen på myndighetssidan. Redovisning hur vi gått till väga samt vilka effekter och nyttor vi uppnått. Även hur vi tagit det goda arbetet i projektet att bli en del av den verksamhetsutveckling som görs dagligdags.

Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Helena Nilsson

Helena Nilsson Föreläsare

Västerås stad

Legitimerad sjuksköterska med mer än 15 års erfarenhet av kliniskt arbete. Har de senaste 15 åren ägnat sig åt att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Är särskilt intresserad av att förenkla och synliggöra vikten av att dokumentation och informationshantering. Har arbetat i på sjukhus, landsting, landstingsgemensam nivå, myndighet och nu kommunal verksamhet. Arbetar sedan april 2018 i Västerås stad som enhetschef för välfärdsteknologi och systemförvaltning.