Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Stödja digital verksamhetsutveckling från nationell nivå

Stödja digital verksamhetsutveckling från nationell nivå Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:00 - 14:30 Kommun - införande

Föreläsare: Agneta Aldor

Utifrån Vision e-hälsa 2025 har E-hälsomyndigheten identifierat vilka kunskapshöjande initiativ som finns för e-hälsa på nationell nivå. Ett initiativ är en insats eller ett underlag som bidrar till förändring och verksamhetsutveckling  med hjälp av digitalisering. Initiativen vänder sig till någon av de sju identifierade målgrupperna inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Presentationen omfattar även en fördjupning av resultat som riktar sig till chefer inom socialtjänsten.

Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Agneta Aldor

Agneta Aldor Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Att skapa nytta genom att använda digitaliseringens möjligheter är något jag brinner för och har arbetat med hela mitt yrkesliv. De 10 senaste åren har jag fått förmånen att verka inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården , områden som är så viktiga.