Ger digitaliseringen bättre tillgång till vård och omsorg Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:00 - 13:30 Kommun - införande

Föreläsare: Dick Lindberg

Socialstyrelsen följer årligen upp hur långt kommunerna har kommit när det gäller att digitalisera arbetet i socialtjänsten och i den kommunala hälso- och sjukvården. I undersökningen tittar vi på teknik för trygghet, säkerhet och autonomi för den enskilde brukare och klienten samt för att göra personalens arbete lättare och mer effektivt. I undersökningen har vi också analyserat kommunernas arbete med frågor som tillgänglighet, informationssäkerhet och förändringsledning.

Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Informationssäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Dick Lindberg Föreläsare

utredare
Socialstyrelsen

Dick Lindberg är utredare på Socialstyrelsen. Han är socionom och har lång erfarenhet från arbete i den kommunala socialtjänsten, som socialarbetare, chef och utredare. Sedan ett antal år arbetar han på Socialstyrelsen och driver idag framförallt ett arbete inom området e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering inom socialtjänsten. Han har bl.a. varit författare till de årliga rapporterna – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick var också projektledare för Socialstyrelsens kartläggning av artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Sverige under 2019.