Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Systemanalys för systemförändring

Systemanalys för systemförändring Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:45 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Aslak Felin

Det uppskattas att 95% av innovationsprojekt misslyckas och 50-80% misslyckas på grund av otillräcklig problem beskrivning. Förutom brist på förståelse för bristande inramning av problemområden; faller dessa satsningar ofta på otillräcklig systemförståelse av samhällsutmaningarnas komplexitet, bristande förståelse på orsakssamband och operativ förankring hos samhällsaktörer. Det finns en växande förståelse av behovet att transformera system för att i tid hantera vår tids komplexa och storskaliga samhällsutmaningar. När teknikskiftet till en mer data driven och digitaliserad värld ökar sin takt skapas möjligheter och utmaningar i ett flertal samhällssektorer som är svåra att navigera. En fördel med systemanalysmetoden jämfört till andra innovationsmetoder är identifiering av påverkbara mekanismer och användningen av data och modellering. Enligt de intervjuer som har genomförts 2018 (SOU 2018:79) av myndighetstjänstemän gäller detta särskilt i sektorer som är omfattande, komplexa och inom områden där det finns samhällsutmaningar och därigenom är utsatta för ett politiskt tryck. Samtidigt har även den privata och ideella sektorns undersökningar visat en tydlig problematik i att navigera komplexitet när nuvarande styrmodeller och innovationsmetoder ger för snäv bild och resulterar i oönskade bieffekter. Hör några metoder och exempel på hur systemanalys kan bidra till innovationsprojekt, nya ersättningsmodeller och satsningar.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Aslak Felin

Aslak Felin Föreläsare

Strategisk Forskningsledare
RISE Research Institutes of Sweden

Strategisk forskningsledare inom mätning för hållbar transformation och ansvarig för prevention