Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Vilka metoder och verktyg finns för effektmätning och nyttorealisering?

Vilka metoder och verktyg finns för effektmätning och nyttorealisering? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:15 - 10:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Håkan Cavenius

Översikt av metoder och verktyg som används inom offentlig sektor för att kvantifiera effekter/nyttor samt att följa upp utvecklingen, samt en mer detaljerad genomgång av ett urval av metoder och verktyg, såväl internationella, nationella som regionala/kommunala initiativ. Kopplat till dessa även visa på några fallstudier och projekt inom vård och omsorg, där man använt sig av ett strukturerat angreppssätt att bedöma, prioritera, målsätta, mäta och följa upp effekter och nyttor av de digitala satsningar som man genomför. Även visa på vad som görs inom området från ett praktikerperspektiv, t ex inom det nationella nyttorealiseringsnätverket och andra forum och källor till kunskap och erfarenheter.

Språk

Svenska

Ämne

Beslutstöd

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Håkan Cavenius

Håkan Cavenius Föreläsare

Senior Forskare
RISE

Håkan jobbar som forskare på det statliga forskningsinstitutet RISE, och fokuserar på att analysera och förstå de effekter som uppstår i samband med digitaliseringen, i synnerhet inom offentlig sektor.