Hur kan kommuner och regioner stärka språk och kultur för nationella minoriteter?

Tisdag 20 april 2021 09:00 - 10:00

Föreläsare: Kirsi Lagerdahl, Viktoria Björklund
Moderator: Björn Kullander

Kommuner och regioner har ett stort ansvar i genomförandet av Sveriges nationella minoritetspolitik. Under seminariet går vi igenom vad det innebär utifrån ett människorättsperspektiv och tar del av lärande exempel. I Luleå har barn- och utbildningsförvaltning tillsammans med de nationella minoriteterna, genom ett rättighetsbaserat arbetssätt, processat fram vision och strategier för att stärka språk och kultur i förskola och skola.

Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Regioner

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Föreläsare

Kirsi Lagerdahl Föreläsare

rektor Charlottendals förskola, Luleå kommun

Viktoria Björklund Föreläsare

Enhetschef Resurscentrum, Luleå kommun

Björn Kullander Moderator

Sveriges Kommuner och Regioner