Barnhälsovården och lokalsamhället - tillsammans för barns rätt till hälsa och utveckling

Tisdag 20 april 2021 12:00 - 13:00

Platsen där barn lever och bor på är en viktig faktor för exempelvis deras hälsa och möjligheter till utveckling. Det här seminariet består av två delar, en om barnhälsovården och lokalsamhället, och en om barnkonsekvensanalyser ur ett likvärdighetsperspektiv.

Barnhälsovården, som riktar sig till alla barn upp till 6 år, behöver anpassa sitt stöd och sina insatser utifrån barns och familjers behov och förutsättningar. Då spelar platsen barnen bor på roll. I seminariet ges exempel från två regioner på hur barnhälsovården tillsammans med lokalsamhället kan jobba för att nå ut brett och ge förutsättningar för inflytande. Hör om familjecentralen i ett storstadsområde som tillsammans med ´bostadsbolaget, idrottsföreningar och Röda korset genomfört en invånarstyrd behovsinventering för att främja hälsosamma levnadsvanor och gemenskap. Hör också om hur barnhälsovården tillsammans med t.ex. kyrkan och biblioteket försöker hitta nya samarbetsformer och ta initiativ i en mindre ort där socioekonomiska utmaningar påverkar barns och familjers förutsättningar.

Seminariet tar också upp frågan om hur barnkonventionen som lag kan stärka samverkan och barnets rätt till likvärdig hälsa och vård. Prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser ska göras vid beslut och åtgärder som rör barn och är en metod att stärka barnets rättigheter.

Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Regioner

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region

Språk

Svenska