Barnets rättigheter: Hur påverkar dagens regionala skillnader barns liv?

Tisdag 20 april 2021 10:30 - 11:30

Föreläsare: Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Åsa Ekman, sakkunnig barnkonventionen

I Barnkonventionen, som nu har nu varit svensk lag i över ett år, fastslås att alla barn har samma rättigheter. Men trots detta finns skillnader gällande tillgången till dessa rättigheter och hur kommuner lever upp till barnkonventionen, beroende på var i landet barnet bor. Hur ser dessa skillnader ut? Hör Bris berätta utifrån sin senaste årsrapport och resultaten från den barnrättsenkät som Bris under hösten genomför runt om i Sveriges kommuner. Du får också ta del av exempel på hur kommuner kan arbeta för att stärka barnets rättigheter.

Arrangör(er)

Bris

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Föreläsare

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris Föreläsare

barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris Föreläsare

generalsekreterare Bris

Åsa Ekman, sakkunnig barnkonventionen Föreläsare