Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30

Statens stöd till folkbildningen ska bidra till att en ökad mångfald människor kan påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen och att fler blir delaktiga i kulturlivet. Att alla har en likvärdig tillgång till kultur är centralt för demokratin och folkhälsan. Ändå visar Folkbildningsrådets utvärdering att folkbildningens kulturverksamheter är mer svårtillgängliga än folkhögskolornas och studieförbundens övriga verksamheter. Där samlas en förhållandevis ung och resursstark grupp med längre utbildning och med bakgrund i Norden. Utvärderingen visar också att mångfald och gränsöverskridande möten främjas av aktiva insatser och nyskapande arbetssätt men att detta alltför sällan kommer till stånd. Vilka faktorer främjar och vilka motverkar ökad mångfald inom folkbildningens kulturverksamheter? Vilka strategier behövs för att utmana och förändra rådande läge? Hur åstadkommer vi förnyelse inom folkbildningen och kulturlivet?

Panelsamtalet arrangeras av Folkbildningsrådet och Uppsala Läns bildningsförbund. Rapporten Mångfald och förnyelse? Utvärdering av folkbildningens kulturverksamheter publicerades nyligen av Folkbildningsrådet.

Medverkande: Uppdateras inom kort.

Arrangör(er)

Folkbildningsrådet och Uppsala Läns Bildningsförbund

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska