Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?

Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen? Har passerat

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30 7

Moderator: Zaynab Ouahabi
Paneldeltagare: America Vera-Zavala, Dilsa Demirbag-Sten, Mats Lundborg, Thor Rutgersson
Kommentator: Maria Graner

Statens stöd till folkbildningen ska bidra till att en ökad mångfald människor kan påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen och att fler blir delaktiga i kulturlivet. Att alla har en likvärdig tillgång till kultur är centralt för demokratin och folkhälsan. Ändå visar Folkbildningsrådets utvärdering att folkbildningens kulturverksamheter är mer svårtillgängliga än folkhögskolornas och studieförbundens övriga verksamheter. Där samlas en förhållandevis ung och resursstark grupp med längre utbildning och med bakgrund i Norden. Utvärderingen visar också att mångfald och gränsöverskridande möten främjas av aktiva insatser och nyskapande arbetssätt men att detta alltför sällan kommer till stånd. Vilka faktorer främjar och vilka motverkar ökad mångfald inom folkbildningens kulturverksamheter? Vilka strategier behövs för att utmana och förändra rådande läge? Hur åstadkommer vi förnyelse inom folkbildningen och kulturlivet?

Panelsamtalet arrangeras av Folkbildningsrådet och Uppsala Läns Bildningsförbund. Rapporten Mångfald och förnyelse? Utvärdering av folkbildningens kulturverksamheter publicerades nyligen av Folkbildningsrådet.

Arrangör(er)

Folkbildningsrådet och Uppsala Läns Bildningsförbund

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region

Språk

Svenska

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Zaynab Ouahabi Moderator

ABF

Biträdande verksamhetschef, ABF

America Vera-Zavala Paneldeltagare

Dramatiker, regissör, aktivist, författare

Dilsa Demirbag-Sten Paneldeltagare

Berättarministeriet

Författare, journalist, generalsekreterare för Berättarministeriet

Mats Lundborg Paneldeltagare

Biskops Arnö Folkhögskola

Rektor på Biskops Arnö Folkhögskola

Thor Rutgersson Paneldeltagare

Författare, frilansskribent, medförfattare till utvärderingen Mångfald och förnyelse?

Maria Graner Kommentator

Folkbildningsrådet

Generalsekreterare, Folkbildningsrådet. Inleder och avslutar seminariet.