Skapa en trygg skola – hållbar utveckling tillsammans med elever med funktionsnedsättning

Tisdag 20 april 2021 09:00 - 10:00

Föreläsare: Siri Morawski

Just nu byggs många nya skolor och andra byggs om. Samtidigt känner en för stor andel elever sig otrygga i skolan. Bland dessa finns elever med funktionsnedsättning, vars rätt till utbildning på lika villkor behöver genomsyra arbetet med trygghet i skolan.

Den här programpunkten tar utgångspunkt i att utbildning och samhällsbyggande är avgörande delar av mänskliga rättigheter och arbetet med hållbar utveckling. MFD har genomfört trygghetsvandringar i högstadieskolor tillsammans med elever med funktionsnedsättning och på sätt identifierat hinder gör trygghet i skolan. Nu vill vi visa åhörarna hur vi får syn på nya lösningar och kan effektivisera trygghetsarbetet i skolan när vi utgår från elevernas mångfald och involverar eleverna själva i arbetet. Vi diskuterar hur vi bygger samhället, skapar trygghet och värnar rättigheter för elever. Åhöraren får dessutom konkreta förslag och idéer från aktörer inom skolområdet, samhällsbyggnad och elevrepresentanter.  

Programpunkten vänder sig till alla som på något sätt arbetar med hållbar utveckling samt demokrati, delaktighet och trygghet i skolmiljöer. Programpunkten vänder sig även till elever, personer som arbetar med samhällsbyggnad, kommunpolitiker och -tjänstemän samt personer från civilsamhället.

Arrangör(er)

Myndigheten för delaktighet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Förtroendevalda

Språk

Svenska

Föreläsare

Siri Morawski Föreläsare

Siri är projektledare för projektet som beskrivs nedan.