Megastäder, mark och makt – och kampen för värdiga bostäder

Måndag 19 april 2021 13:00 - 14:00

Föreläsare: Marcus Lundstedt, Nina Larrea

Under seminariet möter deltagarna människor som kämpar för allas rätt till en bostad. Bostadsaktivister från södra Afrika, Asien och Latinamerika samtalar via länk med publiken utifrån två frågeställningar:

• Hur vill vi att städerna ser ut 2030 eller 2050?

• Ok, hur nådde vi dit, vilka problem löste vi?
 
Rätten till en bostad erkändes av FN redan 1948, men denna mänskliga rättighet efterlevs inte. 1,8 miljarder människor saknar i dag en värdig bostad.
 
Kvinnor och flickor har en särskilt utsatt situation. Våld, brist på vatten och toaletter är problem som förvärras av bristande möjligheter till värdiga bostäder.
 
 Problemen understryks av corona-krisen där människor i informella bosättningar trängs utan möjlighet till att tvätta händer eller isolera sig från smittan.
 
Klimatförändringarna är också ett aktuellt och skoningslöst exempel på hur tyfoner och andra extremväder slår hårdast mot människor som saknar värdiga bostäder.

Situationen påverkas också av att företag och stater inte respekterar människors rätt till en bostad vid storskaliga byggprojekt i världens städer.

Publiken ombeds under seminariet, med sina telefoner, formulera ett word-cloud, en gemensam digital vision för rätten till bostäder.Arrangör(er)

We Effect

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Lärare och pedagoger, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Föreläsare

Marcus Lundstedt Föreläsare

Chef Media och Påverkan, We Effect

Nina Larrea Föreläsare

Bostadsansvarig och regionchef Asien, We Effect