Banner

SRHR och migration - ett rättighetsproblem

Torsdag 3 december 2020 10:00 - 11:00

Moderator: Ulrika Westerlund
Paneldeltagare: Benjamin Fayzi , Fatemeh Saydalzadeh, Kerstin Isaxson, Yordanos Mamo

Att migrera innebär stora förändringar i en persons livsvillkor - vissa positiva och andra negativa. Personer som har migrerat till Sverige möter idag ett flertal hinder vad gäller tillgången till jämlik sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) - såsom språkförbistringar, begränsad tillgång till sexualupplysning, diskriminering och rasism, svårigheter att orientera sig i det svenska vårdsystemet samt ett begränsat socialt nätverk. Det finns många inom vården som gör bra och rätt, men nivån är ojämn i Sverige och blir då en fråga om var du bor och vem du träffar. RFSU har i många år arbetat tillsammans med målgruppen, för att förbättra tillgången till vård och information för personer med migrationserfarenhet. Vad mer behöver göras för att säkerställa en jämlik tillgång till hälsa, vård och information för alla personer i Sverige? Ta del av goda exempel, och viktiga perspektiv från RFSUs arbete och diskutera utmaningar inför framtiden. Vad kan du själv göra?

Arrangör(er)

RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Föreläsare

Ulrika Westerlund Moderator

Sexualpolitiskt sakkunnig RFSU

Benjamin Fayzi Paneldeltagare

Ordförande för Ensamkommandes förbund i Stockholm

Fatemeh Saydalzadeh Paneldeltagare

Peer inom projektet UPOS på RFSU

Kerstin Isaxson Paneldeltagare

Sakkunnig sexualupplysning RFSU

Yordanos Mamo Paneldeltagare

Barnmorska i Alby i Stockholm