Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Riktiga föräldrar? Olika behandling i juridik och praktik

Riktiga föräldrar? Olika behandling i juridik och praktik Har passerat

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30 5

Moderator: Anders Schröder
Paneldeltagare: Anna Nordqvist, Anna Stendin, Emmi Kjälled

Dagens lagstiftning på det familjepolitiska området skapar svårigheter för många familjer som faller utanför normen. Det finns ett lagförslag som innebär att det ska bli lättare att häva föräldraskap för vissa som använt en utländsk klinik för att bli förälder. För samkönade par med barn som flyttar mellan olika länder kan flytten innebära att den ena föräldern förlorar sitt juridiska föräldraskap. Detta ska nu ses över av en statlig utredning. 

Under seminariet får du aktuella problem beskrivna av några av organisationerna som är aktiva på området och vi diskuterar tillsammans möjliga förbättringar av lagstiftning och praktik på området. Hur når vi till exempel ut med information om vad som gäller till alla som berörs? 

Arrangör(er)

RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Anders Schröder Moderator

Sexualpolitiskt sakkunnig RFSU

Anna Nordqvist Paneldeltagare

Projektledare och sakkunnig familjefrågor RFSL

Profilbild för Anna Stendin

Anna Stendin PaneldeltagareUtställare

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Jurist, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Emmi Kjälled Paneldeltagare

Jurist, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd