Riktiga föräldrar? Olika behandling i juridik och praktik

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30

Moderator: RFSU
Paneldeltagare: Anna Nordqvist, Emmi Kjälled, Hanin Shakrah

Dagens lagstiftning på det familjepolitiska området skapar svårigheter för många familjer som faller utanför normen. I föräldrabalken finns specialparagrafer som endast gäller personer som har ändrat juridiskt kön, och det finns också ett lagförslag som innebär att det ska bli lättare att häva föräldraskap för vissa som använt en utländsk klinik för att bli förälder. För samkönade par med barn som flyttar mellan olika länder kan flytten innebära att den ena föräldern förlorar sitt juridiska föräldraskap. Detta ska nu ses över av en statlig utredning. 

 

Under seminariet får du aktuella problem beskrivna av några av organisationerna som är aktiva på området och vi diskuterar tillsammans möjliga förbättringar av lagstiftning och praktik på området. Hur når vi till exempel ut med information om vad som gäller till alla som berörs? 

Arrangör(er)

RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Föreläsare

RFSU Moderator

Sexualpolitiskt sakkunnig RFSU

Anna Nordqvist Paneldeltagare

Projektledare och sakkunnig familjefrågor RFSL

Emmi Kjälled Paneldeltagare

Jurist, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd

Hanin Shakrah Paneldeltagare

Jurist, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala