Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund

Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund Har passerat

Tisdag 20 april 2021 15:30 - 16:30 3

Utställare: Myndigheten för stöd till trossamfund

Moderator: Max Stockman
Paneldeltagare: Maria Klingenberg, Mia Lövheim, Sofia Camnerin

I projektet ”Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund” studeras kvinnors egna erfarenheter av engagemang och inflytande inom religiösa församlingar. Projektet genomförs av Uppsala universitet 2019-2020 i samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund och redovisas som en rapport vintern 2020. I seminariet medverkar förutom Myndigheten för stöd till trossamfund också Uppsala universitet också för några aktiva kvinnliga ledare inom trossamfunden.

Religion och jämställdhet är ett tema som ofta återkommer i media­la och politiska diskussioner. Dessa diskussioner är ofta problemorienterade, och beskriver trossamfund som sammanhang där ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor förekommer på grund av lärosatser, maktstrukturer eller traditioner. I dessa diskussioner är det dock sällan röster inifrån trossamfunden som hörs. Hur religiöst aktiva kvinnor förstår sin delaktighet och sitt inflytande, både i sina trossamfund och i det svenska sam­hället, är därför en pusselbit som saknas både i samhällelig debatt och i forskningen.

Medverkande: Maria Klingenberg och Mia Lövheim (Uppsala universitet), Max Stockman (Handläggare SST) och Sofia Camnerin (Generalsekreterare SKR).


Arrangör(er)

Myndigheten för stöd till trossamfund och Uppsala universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Forskare, Civilsamhälle, Media

Språk

Svenska

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Profilbild för Max Stockman

Max Stockman ModeratorUtställare

Myndigheten för stöd till trossamfund

Profilbild för Maria Klingenberg

Maria Klingenberg Paneldeltagare

Uppsala universitet

Forskare Uppsala universitet

Profilbild för Mia Lövheim

Mia Lövheim Paneldeltagare

Uppsala universitet

Forskare Uppsala universitet

Profilbild för Sofia Camnerin

Sofia Camnerin Paneldeltagare

Sveriges kristna råd, Enskilda högskolan Stockholm

Tillträdande generalsekreterare Sveriges kristna råd, nuvarande biträdande rektor på Enskilda Högskolan Stockholm. Pastor i Equmeniakyrkan, teologie doktor i Systematisk teologi, Uppsala universitet.