Får vi också finnas här? Om religiösa minoriteters utsatthet

Måndag 19 april 2021 13:00 - 14:00

Utställare: Myndigheten för stöd till trossamfund

Än värre blir det då händelser i omvärlden direkt påverkar känslan av otrygghet. Då de två mos­kéerna i Christchurch på Nya Zeeland utsattes för attentat i mars 2019 upplevde många muslimer – även i Sverige – en ökad rädsla och utsatthet. Många berättar om hot, skadegörelser och andra yttringar av vad som ofta är islamofobi. Även andra religiösa minoriteter – som den svensk-judiska  minoriteten -- upplever att deras trygghet är på undantag. I seminariet medverkar förutom Myndigheten för stöd till trossamfund också representanter för några religiösa grupper samt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

Arrangör(er)

Myndigheten för stöd till trossamfund

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska