Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Kan insatser mot segregation leda till diskriminering? Har passerat

Måndag 19 april 2021 13:00 - 14:00 2

Utställare: Diskrimineringsombudsmannen

Föreläsare: Christina Jönsson, Mats Hammarstedt, Ulrika Pudas
Moderator: Anna Ericsson

Diskriminering på bostadsmarknaden är en faktor som både bidrar till och upprätthåller boendesegregation. Det visar forskning. Samtidigt har DO sett att åtgärder för att minska segregation i sig kan riskera att leda till diskriminering. 

Välkommen till ett angeläget seminarium om sambanden mellan segregation och diskriminering. Under seminariet diskuteras också hur boendesegregationen kan motverkas, och vad som faktiskt krävs för att den ska minska. 

Efter seminariet bjuder vi in till en digital frågestund klockan 14.00-14-30 med samtliga medverkande. Länk kommer att finnas i seminariechatten. 

Arrangör(er)

Diskrimineringsombudsmannen

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Näringsliv

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Christina Jönsson FöreläsareUtställare

Diskrimineringsombudsmannen

Utredare, rättsenheten, Diskrimineringsombudsmannen.

Mats Hammarstedt Föreläsare

Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning.

Professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning.

Profilbild för Ulrika Pudas

Ulrika Pudas FöreläsareUtställare

DELMOS

Utvecklingsledare, Delegationen mot segregation.

Profilbild för Anna Ericsson

Anna Ericsson ModeratorUtställare

Diskrimineringsombudsmannen

Utredare, utvecklings- och analysenheten, Diskrimineringsombudsmannen