Banner

Kan insatser mot segregerade bostadsområden leda till diskriminering?

Torsdag 3 december 2020 13:30 - 14:30

Föreläsare: Anna Ericsson , Christina Jönsson, Roger Andersson

När kan det uppstå problem? Vad måste bostadsbolag och hyresvärdar uppmärksamma i sitt arbete? Vi belyser olika bilder av förhållandet mellan segregation och diskriminering. Vi inleder med en kort närhistorisk betraktelse över segregationen på bostadsmarknaden. Därefter presenteras den kunskap som finns på DO om diskriminering på bostadsmarknaden kopplat till segregation. Presentationerna avslutas med ett framåtblickande panelsamtal.

Arrangör(er)

Diskrimineringsombudsmannen

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Näringsliv

Språk

Svenska

Föreläsare

Anna Ericsson Föreläsare

utredare, Utvecklings- och analysenheten, Diskrimineringsombudsmannen

Christina Jönsson Föreläsare

jurist, Rättsenheten, Diskrimineringsombudsmannen.

Roger Andersson Föreläsare

professor vid Institutet för bostad- och urbanforskning vid Uppsala universitet.