Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Måndag 19 april 2021 13:00 - 14:00

Utställare: Diskrimineringsombudsmannen

Föreläsare: Christina Jönsson, Mats Hammarstedt , Ulrika Pudas
Moderator: Anna Ericsson

Vi belyser olika bilder av förhållandet mellan segregation och diskriminering. Vi inleder med en kort betraktelse över segregationen på bostadsmarknaden och om kopplingen till diskriminering. Därefter presenteras den kunskap som finns på DO om diskriminering på bostadsmarknaden kopplat till segregation. Sedan berättar Delegation mot segregation om deras arbete och om vilka åtgärder mot boendesegregation som faktiskt fungerar. Seminariet avslutas med en paneldiskussion. 

Arrangör(er)

Diskrimineringsombudsmannen

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Näringsliv

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Föreläsare

Christina Jönsson Föreläsare

jurist, Rättsenheten, Diskrimineringsombudsmannen.

Mats Hammarstedt Föreläsare

professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning.

Ulrika Pudas Föreläsare

processledare, Delegationen mot segregation.

Anna Ericsson Moderator

utredare, Utvecklings- och analysenheten, Diskrimineringsombudsmannen