Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Geografiskt lotteri? Om sexualbrottsutsattas tillgång till vård

Geografiskt lotteri? Om sexualbrottsutsattas tillgång till vård Har passerat

Tisdag 20 april 2021 12:30 - 13:30 7

Utställare: Amnesty International Sverige

Moderator: Ami Hedenborg
Paneldeltagare: Gita Rajan, Goldina Smirthwaite, Katarina Bergehed

Varje år utsätts tiotusentals personer för allvarliga sexualbrott i Sverige som kan ge upphov till psykologiska skador och trauman. Med rätt stöd och insatser kan den som utsatts få hjälp att läka. Men många får inte den vård och behandling de har rätt till och är i behov av. Sexualbrottsoffer - främst kvinnor, tjejer och transpersoner - är en patientgrupp som bollats runt och nonchalerats alltför länge.


2019 kritiserades Sverige av Europarådets expertgrupp GREVIO, som granskar staters efterlevnad av Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor. GREVIO fann brister både vad gäller specialiserad akutsjukvård och långsiktig traumabehandling. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i en ny nationell kartläggning identifierat flera brister, men också förslag på hur vården till, och behandlingen för, sexualbrottsutsatta kan stärkas. 


Rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet - också för den som utsatts för våldtäkt, incest eller andra sexuella övergrepp. I detta seminarium samtalar vi om hur situationen ser ut idag och hur vi kan säkra att alla som utsätts får tillgång till stöd och behandling - oavsett vem de är och var i landet de bor. 

Arrangör(er)

Amnesty International Sverige

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Profilbild för Ami Hedenborg

Ami Hedenborg Moderator

Amnesty International, Sverige

Pressansvarig, Amnesty International Sverige

Gita Rajan Paneldeltagare

Wonsa

Medicinskt ansvarig och klinikchef, WONSA

Goldina Smirthwaite Paneldeltagare

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Profilbild för Katarina Bergehed

Katarina Bergehed Paneldeltagare

Amnesty International, Sverige

Sakkunnig, kvinnors rättigheter, Amnesty International Sverige