Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Representerad eller upplevd?

Representerad eller upplevd? Har passerat

Onsdag 21 april 2021 12:30 - 13:00 Lilla scenen

Utställare: Uppsala universitet

Föreläsare: Karin Backvall, Åse Richard

Representerad eller upplevd? Bilder och berättelser från den segregerande staden.

Boendes erfarenheter av att bo och leva i så kallade stigmatiserade stadsdelar skiljer sig ofta från medias beskrivningar.  Stigmatiseringen ser olika ut på olika platser, och utvecklas även över tid. I ”Representread eller upplevd?” lyfter vi fram exempel och diskuterar hur stigmatisering påverkar rätten till bostad och människors upplevelser av social rättvisa. Stigmatisering kan få flera konsekvenser, bland annat hur bilden av ett område påverkar dess utveckling. Bortträngning och så kallad renovräkning sker främst på platser med ”dåligt rykte”. Boende som ifrågasätter en sådan utveckling kan uppleva det svårt att bryta igenom etablerade mediebilder, när en försöker få sin röst hörd. Ofta resulterar stigmatisering i en vilja och ett behov hos beslutsfattare att på olika sätt förbättra området. Många gånger är insatser nödvändiga, men om de drivs av stigma snarare än av faktiska behov så kan de göra mer skada än nytta. Om t ex upprustning av fastigheter görs utan att ta hänsyn till boendes erfarenheter och behov, så blir de sociala kostnaderna stora. Ryktet åtgärdas heller inte automatiskt av områdesinsatser, utan kräver ofta separata åtgärder.

Arrangör(er)

Uppsala universitet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Karin Backvall Föreläsare

Forskare, Kulturgeografi, IBF, Uppsala universitet

Åse Richard Föreläsare

Uppsala universitet

Doktorand, Kulturgeografi, IBF, Uppsala universitet