Allas rätt att delta i kulturlivet – i hela Uppsala län

Tisdag 20 april 2021 10:30 - 11:30

Talare: Johannes Ehnsmyr, Mireya Monserrat, Åsa Norling
Moderator: Eva Olsson

Att delta i samhällets kulturliv är en mänsklig rättighet. Konst och kultur bidrar till att skapa ett demokratiskt samhälle genom att utgöra mötesplats för olika perspektiv, utmana invanda föreställningar och lyfta fram nya möjligheter på kreativa vis. Men vad innebär denna rättighet, beroende på var du bor i Uppsala län? I detta seminarium lyfter Region Uppsala fram olika perspektiv och utmaningar, på olika platser i länet, samt goda exempel på samverkansprojekt och konstnärlig verksamhet utanför storstadens centrum.


  • Åsa Norling berättar om residensverksamheten Hållnäs konstkoloni, om viljan att bidra till en levande landsbygd, och om att vara konstnärligt verksam i skogen nära havet i Norduppland.
  • Mireya Monserrat från Konstfrämjandet Uppland berättar om SyskonSKAP, en konstpedagogisk verksamhet för barn och unga i förorten Gottsunda, och om att inspirera unga Gottsundabor till att ta plats i konstvärlden.
  • Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent vid Region Uppsala, berättar om samverkansprojektet Konstkuben, ett mobilt utställningsrum för samtidskonst, med syfte att aktivera olika platser i Uppsala län med aktuella ämnen och skapa möten kring konsten.
Arrangör(er)

Region Uppsala

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Föreläsare

Johannes Ehnsmyr Talare

Konstkonsulent vid Region Uppsala

Mireya Monserrat Talare

SyskonSKAP / Konstfrämjandet Uppland

Åsa Norling Talare

Hållnäs konstkoloni

Eva Olsson Moderator

Strateg vid Region Uppsala