Banner
100

Bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden

Torsdag 3 december 2020 11:30 - 12:30

Föreläsare: Johan Ekblad, Marian Wydow, Mujo Halilovic

Hur kan vi synliggöra och minska romers utsatthet på bostadsmarknaden? Hur kan vi förändra den här situationen på inte minst diskursiv och strukturell nivå?  Malmö mot Diskriminering och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad har båda under lång tid på olika sätt och många gånger tillsammans arbetar med frågan bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden. I vårt gemensamma seminarium lyfter vi det vi ser, hur vi har arbetat med frågan och inte minst hur viktigt det har varit för våra respektive verksamheter att ha stöd av varandra och möjligheterna som skapas av det samarbetet.


Seminariet kommer varva föreläsning, berättande och dialog med deltagarna. 


Innehåll: 

- Den romska gruppens utsatthet på bostadsmarknaden.

- Innehåll i och arbetet med Boverkets nulägesbeskrivning från 2014.

- Malmö mot Diskriminerings arbete med bostadsdiskriminering och utmaningar i det arbetet.

- Samarbetet mellan Malmö mot Diskriminering och Romskt informations- och kunskapscenter.

- Interaktiv dialog med deltagarna


Arrangör(er)

Malmö mot Diskriminering

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Föreläsare

Johan Ekblad Föreläsare

Anställd på Romskt informations- och kunskapscenter

Marian Wydow Föreläsare

Anställd på Romskt informations- och kunskapscenter

Mujo Halilovic Föreläsare

Anställd på Malmö mot Diskriminering