Bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden

Tisdag 20 april 2021 10:30 - 11:30

Föreläsare: Marian Wydow, Mattias Gardell, Melinda Sjunnesson, Mujo Halilovic

Hur kan vi synliggöra och minska romers utsatthet på bostadsmarknaden? Hur kan vi förändra den här situationen på inte minst diskursiv och strukturell nivå?  

Malmö mot Diskriminering och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad har båda under lång tid på olika sätt och många gånger tillsammans arbetar med frågan bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden. De samverkar nu i ett projekt för att stärka romska rättighetsbärare och samtidigt tillsammans med bostadsbolag och andra aktörer förändra diskriminerande strukturer på bostadsmarknaden. 

I vårt gemensamma seminarium lyfter vi det vi ser, hur vi har arbetat med frågan och inte minst hur viktigt det har varit för våra respektive verksamheter att ha stöd av varandra och möjligheterna som skapas av det samarbetet. Vi delar också aktuella erfarenheter och kunskaper från det pågående projektet. Mattias Gardell, professor vid Uppsala universitet  och Vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR), deltar som kommentator samt i det efterföljande samtalet med åhörarna.


Seminariet kommer varva föreläsning, berättande och dialog med deltagarna. 


Innehåll: 

- Den romska gruppens utsatthet på bostadsmarknaden och vikten av samverkan i frågorna

- Rapport från pågående projektet mot bostadsdiskriminering mot romer

- Mattias Gardell kommenterar och sätter i en vidare kontext

- Interaktiv dialog med deltagarna


Arrangör(er)

Malmö mot Diskriminering

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Föreläsare

Marian Wydow Föreläsare

Romskt informations- och kunskapscenter

Mattias Gardell Föreläsare

Professor vid Uppsala universitet i jämförande religionsvetenskap och Vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

Melinda Sjunnesson Föreläsare

Jurist och projektledare på Malmö mot Diskriminering

Mujo Halilovic Föreläsare

Romskt informations- och kunskapscenter