Mänskliga rättigheter och rasismens normalisering

Tisdag 20 april 2021 10:00 - 10:30

Föreläsare: Elena Namli

Syftet med detta miniseminarium är att relatera mänskliga rättigheter till de utmaningar som normaliseringen av rasism innebär. Vilka former antar den samtida rasismen? Hur påverkas de mänskliga rättigheterna av islamofobi, antisemitism och andra former av rasism? Hur bör mänskliga rättigheter förstås och implementeras för att motarbeta rasism och stärka funktionell demokrati med respekt för minoriteter?

Arrangör(er)

Uppsala universitet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Föreläsare

Elena Namli Föreläsare

Professor i etik