Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Regionerna sporrar företagens arbete med mänskliga rättigheter

Regionerna sporrar företagens arbete med mänskliga rättigheter Har passerat

Tisdag 20 april 2021 15:00 - 15:30 Lilla scenen

Utställare: Region Uppsala

Föreläsare: Karin Loneaus, Ulrika Danielsson

Det här seminariet handlar om hållbar upphandling. Alla Sveriges regioner ställer samma krav på leverantörerna med avseende på mänskliga rättigheter, arbetarnas rättigheter, miljö och anti-korruption. Vi berättar om vårt nationella samarbete där regionerna turas om att göra leverantörsuppföljningar för att säkerställa att uppförandekoden följs. Vi beskriver arbetssättet och dess effekter och resultat. Vi ger exempel på MR-risker kopplat till livsmedel, IT, textilier samt miljöpåverkan som kan ge påverkan på mänskliga rättigheter som till exempel rätten till mark (inkomst) och vatten (förorenat).

Fördjupning 

Sveriges regioners och uppförandekod för leverantörer (pdf)
Rapport Riskanalys: mänskliga rättigheter i den Spanska jordbrukssektorn. (extern hemsida)
Mer om Hållbar upphandling (extern hemsida)

Välkomna att chatta med oss under föredraget 20 april kl 15 -15.30 och efter seminariet finns vi i Region Uppsalas utställarmonter för dig som vill veta mer. 

Arrangör(er)

Region Uppsala

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Intresserad allmänhet, Näringsliv

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Karin Loneaus Föreläsare

Hållbarhetsstrateg, Nationella kansliet för hållbar upphandling

Ulrika Danielsson Föreläsare

Miljöstrateg, Region Uppsala