Banner
100

Därför är hemlöshet vanligt bland personer med psykisk ohälsa

Torsdag 3 december 2020 13:30 - 14:30

Moderator: Anna Langseth
Paneldeltagare: Marika Sellgren, Politiker, Ulrika Fritz

Idag finns funktionen boendestöd som stöttar personer med långvarig psykisk ohälsa att bo i egen lägenhet. Men om personen med psykisk ohälsa hamnar i en djup kris räcker ofta inte boendestödet till utan mer insatser kan behövas – och det snabbt. Dessvärre är psykiatrin och socialpsykiatrins stöd vanligtvis standardiserat och oflexibelt. Det leder till att personer med allvarlig psykisk ohälsa har ökad risk för att bli vräkta eftersom de i perioder kanske missar att betala hyran, missköter lägenheten eller stör grannarna. Statistik från Socialstyrelsen visar att personer som vårdats i den psykiatriska heldygnsvården är överrepresenterade när det gäller avhysningar [1].

Samtidigt är det svårt att kvala in för att få ett boende med särskild service. Då krävs att ditt mående är så dåligt att personal behöver finnas runt dig 24 timmar om dygnet jämt. 

Det finns exempel på personer som socialtjänsten anser är för sjuka för att kunna bo i egen lägenhet, eftersom risken för vräkning är överhängande. Men samma personer nekas också stödboende, då de anses vara för friska för en sådan boendeform. De faller mellan stolarna.

Seminariet börjar med att Anna Langseth ger en kort presentation av ämnet. Sedan berättar Marika Sellgren om sina erfarenheter av att ha fått för lite stöd när hon år 2018 hamnade i en djup kris. Ulrika Fritz, personligt ombud, berättar om hur vanligt det är att personer med psykisk ohälsa hamnar i hemlöshet och hur dessa situationer kan se ut.

Seminariet avbryts med en kort frågesport via Kahoot där deltagarna får svara på några frågor som berör hemlöshet och psykisk ohälsa.

Därefter får ansvarig politiker svara på hur situationen ska kunna förbättras för personer med psykisk ohälsa som är eller riskerar bli hemlösa.Arrangör(er)

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid kommun , Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Föreläsare

Anna Langseth Moderator

Kommunikatör på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH och chefredaktör för Revansch

Marika Sellgren Paneldeltagare

har egen erfarenhet av att bli avhyst på grund av sin psykiska ohälsa, vilket togs upp i Uppdrag Granskning hösten 2019.

Politiker Paneldeltagare

En rikspolitiker med ansvar för antingen sociala frågor eller bostadsbyggande.

Ulrika Fritz Paneldeltagare

ordförande i YPOS, yrkesföreningen för personligt ombud, som jobbar med att tillvarata rättigheterna för personer med psykisk ohälsa. Är även medlem i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.