Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Måndag 19 april 2021 13:00 - 14:00

Föreläsare: Elena Namli, Sofia Näsström

Normaliseringen av populism och relaterade former av nationalism påverkar demokratiska institutioner och praktiker i flera europeiska länder, inte minst i Sverige. Vilken bild av demokrati har den som menar att ett ”enat folk” har suveränens rätt att begränsa minoriteters och individers rättigheter? Vilka strategier är rimliga om demokratin som respekterar minoriteter ska ha en framtid? Dessa frågor diskuteras och relateras till samtida utmaningar såsom olika former av social orättvisa. Seminariet modereras av Johanna Romare.

Arrangör(er)

Uppsala universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Föreläsare

Elena Namli Föreläsare

Professor i etik

Sofia Näsström Föreläsare

Professor i statsvetenskap