Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt? Har passerat

Måndag 19 april 2021 13:00 - 14:00 1 - Live från UKK

Utställare: Uppsala universitet

Föreläsare: Elena Namli, Sofia Näsström
Moderator: Johanna Romare

Normaliseringen av populism och relaterade former av nationalism påverkar demokratiska institutioner och praktiker i flera europeiska länder, inte minst i Sverige. Vilken bild av demokrati har den som menar att ett ”enat folk” har suveränens rätt att begränsa minoriteters och individers rättigheter? Vilka strategier är rimliga om demokratin som respekterar minoriteter ska ha en framtid? Dessa frågor diskuteras och relateras till samtida utmaningar såsom olika former av social orättvisa. Seminariet modereras av Johanna Romare.

Arrangör(er)

Uppsala universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Elena Namli Föreläsare

Professor i etik

Sofia Näsström Föreläsare

Professor i statsvetenskap

Profilbild för Johanna Romare

Johanna Romare ModeratorUtställare

Uppsala universitet

Lektor i etik och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter.