Ett krympande civilsamhälle i pandemins skugga

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30

Föreläsare:
Workshop leaders: Alexandra Valdez, Oscar Barajas
Workshop facilitator: Elsa Hellqvist

Krisen i Venezuela och Donald Trumps planer på att bygga en mur mot Mexiko har bidragit till att rikta mediernas strålkastarljus mot Latinamerika. Men i omvärldens döda vinkel  - i Pandemins kaos- avrättas miljö- och människorättsaktivister på löpande band i den hårdnande kampen om Latinamerikas jordbruksmark. 

Tillgång till mark är en förutsättning för att uppfylla flera grundläggande mänskliga rättigheter, som rätten till mat och boende för människor på landsbygden. Samtidigt har mark och andra naturresurser blivit en hårdvaluta på världsmarknaden. Markaffärer görs ofta över huvudet på lokalbefolkningen. Särskilt utsatta är människor som protesterar mot gruvdrift, vattenkraftverk och industrijordbruk.


Latinamerikagrupperna syftar till att belysa de bakomliggande faktorerna till det eskalerade våldet mot miljö- och människorättsaktivister i Latinamerika. Utifrån ett systemkritiskt perspektiv vill vi öppna för ett samtal om dagens utvecklingsparadigm och hur det bidrar till att minska utrymmet för civilsamhället, inte bara i Latinamerika utan globalt. Målet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och kampen om mark, samt bidra till att stärka engagemanget för globala rättvisefrågor i en tid då internationell solidaritet är en fråga om liv och död. 

Arrangör(er)

Latinamerikagrupperna

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Gymnasieelever, Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska, Annat

Föreläsare

Föreläsare

Alexandra Valdez Workshop leader

Medlem i Latinamerikagruppernas lokalgrupp i Uppsala

Oscar Barajas Workshop leader

T.f. verksamhetschef för Latinamerikagrupperna

Elsa Hellqvist Workshop facilitator