Banner
100

62. Hur tillgodoser vi rätten till hälsa för personer i missbruk och beroende? Har passerat

Fredag 15 november 2019 13:00 - 14:00 Crusellhallen

Moderator: Anna Wigenmark
Paneldeltagare: Carolina Björkman, Jenny Pira, Lina Pastorek

Rätten till hälsa gäller alla, även personer i missbruk, och slås fast i flera internationella traktat, inte minst ESK-konventionen. I Agenda 2030 utgör insatser för att förebygga och behandla missbruk- och beroende ett eget mål 3.5. Sverige har dock ingen rättighetslagstiftning inom området utan olika aktörer, såsom regioner och kommuner, har ansvar för att ge personer i behov insatser av olika slag. 2011 lämnades en utredning om missbruksvården till regeringen. Vad har hänt sedan dess? vilka utmaningar och möjligheter inom området finns idag? Finns det risk att människor i missbruk faller mellan stolarna när fler aktörer har ansvar?

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna

Taggar

Alkohol-och drogproblematik

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Anna Wigenmark Moderator

100

Carolina Björkman Paneldeltagare

Nyköpings kommun

Individ- och familjeomsorg Division Social omsorg Nyköpings Kommun

100

Jenny Pira Paneldeltagare

RFHL Riksförbundet

RFHL

Lina Pastorek Paneldeltagare

Socialstyrelsen

Utredare Socialstyrelsen