Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Social trygghet och maskulinitet Har passerat

Fredag 15 november 2019 12:00 - 12:30 Globala scenen

Föreläsare: Anna-Karin Johansson, Lisa Hjelm

Fattigdomsbekämpning via sociala trygghetssystem uppmuntrar sällan män att engagera sig i jämställdhetsfrågor, enligt en ny litteraturöversikt från EBA. Vad skulle det kunna få för effekter att tillämpa ett könstransformerande perspektiv?

Arrangör(er)

Expertgruppen för Biståndsanalys

Taggar

Agenda 2030, Diskriminering, Demokrati, Ekonomi, Etik & moral, Fattigdom, Feminism, Folkbildning, Genus, Omsorg, Hållbarhet, Identitet, Inkludering , Jämställdhet, Kön, Maskulinitet, Sexism, Sexuella trakasserier , Social hälsa

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Anna-Karin Johansson Föreläsare

RFSU-Riksförbudent frö sexuell upplysning

Lisa Hjelm Föreläsare

Expertgruppen för biståndsanalys

Lisa Hjelm är handläggare på kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys. Hon arbetade tidigare för Unicef i Kenya.