INSTÄLLD: Bhopal - gasutsläppet som orsakade tusentals dödsfall Har passerat

Lördag 16 november 2019 15:00 - 15:30 Globala scenen

Föreläsare: Nousheen Khan, Satinath Sarangi
Moderator: Ami Hedenborg

Vad hände? 

I december 1984 läckte cirka 24 ton giftig gas ut från en fabrik i Bhopal i Indien. Företaget som ägde fabriken berättade inte vad gasen innehöll utan påstod att den bara var “irriterande”.  Läkare i området fick rådet att inte ge medicin för att rädda liv, men gasen var egentligen mycket giftig. 7 000 - 10 000 personer dog inom de närmsta tre dagarna. 500 000 personer blev enligt Amnesty Internationals beräkningar exponerade för det giftiga ämnet. 


Hur ser det ut idag? 

Idag uppskattar man att minst 20 000 personer dött till följd av katastrofen och närmare 150 000 personer lider av kroniska sjukdomar och svåra hälsoproblem. Eftersom fabriksområdet fortfarande inte är sanerat fortsätter människor att drabbas. 


Människorna i Bhopal kämpar fortfarande för rättvisa, men företaget vägrar att ta ansvar. De har vägrat infinna sig i domstol och varken sanerat marken eller betalat ut skälig kompensation till de drabbade. 

Arrangör(er)

Amnesty International

Taggar

Arbete, Folkhälsa, Fysisk hälsa, Personer med funktionsnedsättning , Jämlik hälsa, Sjukvård

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Näringsliv, Media

Språk

English

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Nousheen Khan Föreläsare

Speech Therapist for the Chingari Trust Children's Rehabilitation Centre and second generation Bhopal gas survivor

Satinath Sarangi Föreläsare

Campaign Coordinator, the International Campaign for Justice in Bhopal (ICJB).

Ami Hedenborg Moderator

Talesperson och pressansvarig på Amnesty International