Arbete och fritid för personer med funktionsnedsättning Har passerat

Torsdag 14 november 2019 15:30 - 16:00 Stora scen

Föreläsare: Agneta Lindqvist, Susanna Ahlström

Arvsfondsprojektet LikaOlika skapade 10 arbetstillfällen som ledsagare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Efter projektet fortsatte verksamheten genom ett avtal med Region Östergötland.

Mötesplatsen LikaOlika för unga med funktionsnedsättning blev efter projektets slut en del av Linköpings kommuns fritidsverksamhet.

Arrangör(er)

Funktionsrätt Östergötland

Taggar

Arbete, Funktionsrätt, Personer med funktionsnedsättning , Jämlik hälsa

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Agneta Lindqvist FöreläsareUtställare

Funktionsrätt Östergötland

Susanna Ahlström Föreläsare