Banner

INSTÄLLD: Prostitution - ett globalt hot mot kvinnors & tjejers hälsa Har passerat

Torsdag 14 november 2019 11:30 - 12:00 Globala scenen

Ordförande: Jenny Westerstrand

Roks ordförande Jenny Westerstrand berättar om hur den globala rörelsen, benämnd som ’sexarbetarrörelsen’ , använder språket för att normalisera prostitution. Vilka argument använder de och hur kan feministiska analyser användas för att legitimera mäns sexuella våld mot kvinnor? 

Arrangör(er)

Roks, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige

Taggar

Brottsoffer, Demokrati, Fattigdom, Feminism, Fysisk hälsa, Genus, Jämlik hälsa, Jämställdhet, Kön, Normer, Psykisk hälsa, Sexism, Sexuella trakasserier , Trygghet, Våld

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Jenny Westerstrand Besökare

Riksorganisationen för Kvinno och Tjejjourer i Sverige