Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Barnets rätt till delaktighet och inflytande Har passerat

Fredag 15 november 2019 12:00 - 12:30 Stora scen

Föreläsare: Peter Almgren
Moderator: Marie Angsell

Vad betyder barns inflytande - på riktigt? Hör vad barn berättar för Bris om sitt mående och om bristen på delaktighet och information i processer som rör dem själva, samt ta del av insikter från Peter Almgren från Västra Götalandsregionen, ansvarig för regionalt utvecklingsuppdrag kring barn och ungas hälsa och sjukvård, kring hur de jobbar kring barns delaktighet och inflytande. Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, modererar. 

Arrangör(er)

Bris

Taggar

Barn, Fysisk hälsa, Jämlik hälsa, Psykisk hälsa, Sjukvård, Ungdomar

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Föreläsare

Peter Almgren Föreläsare

Marie Angsell Moderator