Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Äldres psykiska och fysiska hälsa Har passerat

Torsdag 14 november 2019 12:00 - 12:30 Stora scen

Föreläsare: Kristina Nordin, Catrin Fryklund

Arvsfonden har en pågående satsning för att främja äldres psykiska och fysiska hälsa. Vi riktar särskilt till personer med funktionsnedsättning och kommer att ha minst ett pågående projekt på scenen.

Arrangör(er)

Arvsfonden

Taggar

Agenda 2030, Folkhälsa, Fysisk hälsa, Personer med funktionsnedsättning , Psykisk hälsa, Själslig/existentiell hälsa, Social hälsa , Tillgänglighet, Äldre

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Kristina Nordin, Catrin Fryklund Föreläsare