MENSkliga rättigheter är mänskliga rättigheter Har passerat

Fredag 15 november 2019 15:30 - 16:00 Globala scenen

Föreläsare: Hanna Hellström, Rebecka Hallencreutz

Menstruell hälsa är central för att förverkliga mänskliga rättigheter. Ungefär hälften av jordens befolkning kommer att ha runt 3 500 mensdagar under sin livstid. Samtidigt har 2,5 miljarder människor inte tillgång till en privat och säker toalett och en stor andel av dessa vet inte hur de ska ta hand om sin hygien i samband med mens. I Sverige tar det i snitt 8 år att få en endometriosdiagnos trots att sjukdomen drabbar en av tio kvinnor i fertil ålder. Många drabbade vittnar om att deras besvär förminskas och viftas bort av vårdpersonal, att "det är så det är att ha mens". God hälsa är en grundläggande förutsättning för livet. Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Om menstruerandes behov inte tillgodoses innebär det att deras rätt till hälsa kränks. Osanitära mensskydd, diskriminering av den menstruerande kroppen och okunskap om hur menscykeln fungerar påverkar alla, det är inte bara en fråga för den del av befolkningen som har en livmoder.

  

Bristen på kunskap om intimhygien och tillgång till hygieniska och nedbrytbara mensskydd i fattiga samhällen leder till att människor använder det som finns omkring dem, vilket kan leda till både fysisk ohälsa och stor stress över att blöda igenom. Mensstigma och bristen på toaletter gör att en av tio afrikanska tjejer uteblir från skolan varje månad. I England uppger 1 av 10 skolflickor att de inte har råd med mensskydd. Om vi inte prioriterar menstruerandes behov äventyras deras tillgång till utbildning, välfärd och hälsa. I längden hotas hela samhällens möjligheter till jämställdhet och välstånd. MENSkliga rättigheter är mänskliga rättigheter! 


Seminariet hålls av Rebecka Hallencreutz, från föreningen MENSEN - forum för menstruation, och Hanna Hellström från My Period is AwesomeMPIA arbetar ihop med lokala partners i Namibia, Sydafrika och Uganda. De driver projekt som rör menstruell hälsa och reproduktiva rättigheter. MENSEN är en ideell förening som jobbar med jämställdhetspolitiska frågor som rör mens. De verkar för att bryta tabun och öka kunskapen om allt som har med mens och menscykeln att göra. 

Arrangör(er)

MENSEN - forum för menstruation och My Period is Awesome

Taggar

Diskriminering, Delaktighet, Fattigdom, Folkbildning, Folkhälsa, Genus, Hållbarhet, Jämlik hälsa, Jämställdhet, SRHR

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet, Näringsliv, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Hanna Hellström Föreläsare

Rebecka Hallencreutz Föreläsare