Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Fokus kvinnors hälsa i Piteå - från siffror till aktiviteter Har passerat

Torsdag 14 november 2019 10:30 - 11:00 Stora scen

Föreläsare: Helena lindehag, Lena Sturk

Sedan mitten av 2000-talet har sjukskrivningar och ohälsotal för kvinnor varit höga i Piteå precis som i resten av landet. Men gapet mellan kvinnor och mäns ohälsotal har varit större i Piteå än i jämförbara kommuner. Därför har både folkhälsoarbetet och kommunens interna arbete haft särskilt fokus på hälsa och jämställdhet. I seminariet beskrivs arbetet med folkhälsa och hälsofrämjande arbetsplatser, hur kvinnors ohälsa har gått från siffror och statistik till konkreta aktiviteter.

Arrangör(er)

Piteå kommun

Taggar

Arbetsrelaterad stress/ohälsa, Folkhälsa, Fysisk hälsa, Jämlik hälsa, Jämställdhet, Kön, Metoder och verktyg

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Föreläsare

Helena lindehag Föreläsare

Lena Sturk FöreläsareUtställare

Piteå kommun