Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

En nyanserad bild av ungdomars psykiska hälsa Har passerat

Torsdag 14 november 2019 11:00 - 11:30 Stora scen

Föreläsare: Sofia Kvist Lindholm

En stor del av den statistik som ligger till grund för medialt uppmärksammade rapporter om ökande psykisk ohälsa bland unga representerar inte alltid psykisk ohälsa, utan övergående besvär kopplade till ungdomars vardagliga utmaningar. Detta kan leda till att ungas mående medikaliseras och att insatser som ska främja psykisk hälsa riskerar att hamna snett.

I seminariet presenteras forskning kring vad unga själva lägger för betydelse i de besvär som mäts i den årligt återkommande enkäten ”Skolbarns hälsovanor”. Studien visar bland annat på behovet av att särskilja djupgående problem från dem av mer vardaglig karaktär.

Arrangör(er)

Studieförbundet Bilda

Taggar

Psykisk hälsa, Själslig/existentiell hälsa, Ungdomar

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Sofia Kvist Lindholm Föreläsare

Linköpings universitet

lektor i pedagogik, Linköpings universitet