Banner

Piteå – vår resa till att vara en MR-kommun Har passerat

Fredag 15 november 2019 10:30 - 11:00 Stora scen

Föreläsare: Anette Christoffersson, Anette Christoffersson, Vera Renberg

Ett av Piteå kommuns tre högst prioriterade mål för hela den kommunala verksamheten är "En samhällsgemenskap med mångfald som grund" Målet har sin grund i mänskliga rättigheter. Arbetet för målet har under några år utgått från handlingsplan och riktlinjer till att nu bygga en stabil plattform i hela Piteå som samhälle för "Ett Piteå för alla". Ett arbete som involverar inte enbart kommunen som organisation utan även näringslivet, civilsamhället, ideella organisationer och enskilda pitebor. För hela arbetet finns en långsiktig plan där Piteå under 2020 utropar sig till MR kommun. 

Arrangör(er)

Piteå kommun

Taggar

Agenda 2030, Demokrati, Delaktighet, Hållbarhet, Metoder och verktyg

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Anette Christoffersson Föreläsare

Processledare kommunledningsförvaltning Piteå kommun

Anette Christoffersson Föreläsare

Vera Renberg FöreläsareUtställare

Piteå kommun