Skyddet för sjukvård i väpnad konflikt Har passerat

Fredag 15 november 2019 10:00 - 10:30 Globala scenen

Våld som riktas mot eller på annat sätt drabbar sjukvården är ett omfattande problem i dagens väpnade konflikter. Det handlar om direkta angrepp, hot och våld men också om diskriminering av patienter, samt personal som hindras att utföra sitt uppdrag. Våldet har ofta långtgående konsekvenser och riskerar att påverka tillgången till grundläggande sjukvård i konfliktdrabbade länder. Samtidigt finns det regler, den humanitära rätten, som skyddar sårade, sjuka och sjukvården i väpnad konflikt.

Vilka är dessa regler, vad har de för betydelse för tillgången till sjukvård i konfliktdrabbade länder och hur kan respekten för dessa regler förbättras?

Arrangör(er)

Svenska Röda Korset

Taggar

Fredsbyggande, Sjukvård, Våld

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No