Banner
100

Behövs mer religiös läskunnighet i Sverige? Har passerat

Torsdag 14 november 2019 13:00 - 13:30 Stora scen

Föreläsare: Max Stockman, Petter Jakobsson

Religiös läskunnighet är viktig för alla som vi kunna tolka vad som händer, både i Sverige och internationellt. I Sverige uppfattar vi ofta religion som en del av det privata. Därför kan det vara utmanande att behöva ha kunskap om religionens betydelse i sin yrkesroll. SST är en statlig myndighet och SMR är en ideell organisation. Båda har stor erfarenhet av att arbeta med religiösa organisationer. Seminariet innehåller exempel på när och varför religiös läskunnighet är avgörande för ett bra jobb både inom civila och offentlig sektor.

Arrangör(er)

Myndigheten för stöd till trossamfund och Sveriges missionsråd

Taggar

Delaktighet, Integration, Minoriteter, Religion och övertygelsefrihet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Max Stockman Föreläsare

Petter Jakobsson Föreläsare

SMC