53. Hur går vi vidare i en tid av polarisering och ökat motstånd av SRHR-agendan? Har passerat

Fredag 15 november 2019 10:30 - 12:00 Musikalen

Föreläsare: Efraim Gómez
Moderator: Gunilla Backman
Paneldeltagare: Anna-Karin Johansson, Monica Lorensson, Sarah Thomsen

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive tillgång till säker abort, är en viktig del av förverkligandet av rätten till hälsa. 25 år har gått sedan The International Conference on Population and Development hölls i Kairo 1994. Ett av målen man då enades om var att säkra tillgängligheten till sexuell och reproduktiv hälsovård inklusive familjeplanering och säkra aborter. Samtidigt som det skett stora framsteg vad gäller att minska mödra- och spädbarnsdödligheten återstår stora utmaningar med att försäkra alla människors rätt till SRHR, inte minst för ungdomar och utsatta grupper. Under de senaste åren har det blivit allt svårare att arbeta med jämställdhetsfrågor, kvinnors rättigheter, och sexuella och reproduktiva rättigheter, då motståndet har blivit mer välorganiserat både globalt och över nationsgränserna. 

Målet med detta seminarium är att diskutera Sveriges ledande roll globalt i att bidra till SRHR-agendans förverkligande för alla. Hur ska vi gå vidare i en tid av polarisering och ökat motstånd? Vad finns det för verktyg att tillgå och hur kan vi arbeta tillsammans för att säkerställa rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa för alla utan diskriminering.Arrangör(er)

Sida

Taggar

Agenda 2030, Diskriminering, FN, Folkhälsa, Inkludering , Jämlik hälsa, Jämställdhet, Sjukvård, SRHR, Ungdomar

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Efraim Gómez Föreläsare

Deputy Director-General, Head of UN Policy Department, Swedish Ministry for Foreign Affairs

Deputy Director-General, Head of UN Policy Department Swedish Ministry for Foreign Affairs

Gunilla Backman Moderator

Sida

Anna-Karin Johansson Paneldeltagare

RFSU-Riksförbudent frö sexuell upplysning

Generalsekreterare RFSU

Monica Lorensson Paneldeltagare

Plan International Sverige

Avdelningschef Påverkan & Externa Relationer, Plan International.

Sarah Thomsen Paneldeltagare

Sida

Senior Policy Advisor Health/SRHR