Banner
100

14. Ökad jämställdhet genom alliering och samtal män emellan Har passerat

Torsdag 14 november 2019 13:00 - 14:30 Operan

Föreläsare: Ida Östensson, Kristina Wicksell Bukhari, Maria Johansson, Thor Rutgersson

Tillsammans måste vi bekämpa den ohälsa som machokulturen bottnar i och den ohälsa som sexismen leder till för den som utsätts. Inom Make Equals projekt "Allt vi inte pratar om" och "Allierad" arbetar vi med att hitta lösningar för hur vi kan skapa ett samhälle där vi inte skadar varandra med begränsande normer. Med detta som utgångspunkt bjuder vi in till ett program om hur vi alla tillsammans kan bekämpa sexism och grövre sexuellt våld, för ökad jämställdhet och bättre hälsa.

I våra projekt jobbar vi synliggöra samhällsproblem, ta fram lösningar och att uppmuntra och stötta människor att vara en del av lösningen. Lösningar som kan se olika ut men som har det gemensamt att vi står upp för varandras behov och hjälps åt att skapa förändring genom att jobba för ett mer inkluderande förhållningssätt oavsett om det är i idrottsvärlden, i skolan, på jobbet, på internet – som ett sätt att jobba för bättre hälsa för alla.

Allt vi inte pratar om– fritid & idrott är ett projekt, finansierat av Svenska Postkodsstiftelsen, för att motverka machokultur, sexism och trakasserier inom fritids- och idrottssektorn. Vi vill möjliggöra förändring av normer och attityder och tror att rätt väg är att möta killar i deras egna rum och få dem att börja fundera över sin egna roll och vilket ansvar de har. För att få fritids- och idrottsverksamheter trygga och jämställda måste fler killar ta ansvar genom att säga ifrån vid dålig jargong och kränkningar och därigenom förändra kulturen. Det kommer i sin tur leda till att fler känner sig välkomna.


I en värld där fler och fler organiserar sig i fascistiska och odemokratiska rörelser behövs en stark motkraft. I det treåriga Arvsfondsfinansierade projektet Allierad jobbar vi med att ta fram metoder för den som vill alliera sig i någon annans kamp men inte vet hur. Vi tror att det finns många som inte själva utsätts för diskriminering som vill engagera sig för jämlikhet. Tillsammans med ett nätverk av aktivister och med våra samarbetsorganisationer, från alla diskrimineringsgrunder, fokuserar vi på att ta fram verktyg för detta. Allierad – för att din kamp är min kamp.

Arrangör(er)

Make Equal

Taggar

Inkludering , Jämställdhet, Kön, Maskulinitet, Metoder och verktyg, Normer, Psykisk hälsa, Sexism, Sexuella trakasserier , Trakasserier

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Ida Östensson Föreläsare

Make Equal

Ida är projektledare för Allt vi inte pratar om, grundare av Make Equal, medgrundare till Fatta-rörelsen, hjärnan bakom #Killmiddag och författare till boken Allt vi inte pratar om. Ida är talesperson för Make Equal och en uppskattad röst i samhällsdebatten.

Kristina Wicksell Bukhari Föreläsare

Make Equal

Kristina är kommunikatör och projektmedarbetare på Make Equal. Vass debattör och en fena på att göra komplexa frågor lättillgängliga så att de kan engagera den breda massan. Kristina är en av våra mest anlitade föreläsare.

Maria Johansson FöreläsareUtställare

Make Equal

Maria är projektledare för Allierad. En förändringsskapande visionär som brinner för ett samhälle för alla. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med funktionshinderperspektivet och är en känd profil för tillgänglighet.

Thor Rutgersson Föreläsare

Medförfattare till boken "Allt vi inte pratar om"