Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för 66. Människors egen kraft att tillsammans resa sig ur kris

66. Människors egen kraft att tillsammans resa sig ur kris Har passerat

Fredag 15 november 2019 13:00 - 14:00 Studion

Moderator: Marika Griehsel
Paneldeltagare: Else Berglund, Giovanni Rojas

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som "ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. Ett psykosocialt synsätt bygger på tron på människors egen kraft att stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Studier visar att när människor kan se sig själva som aktiva deltagare med handlingsutrymme bidrar det till snabbare återhämtning och minskad risk för långvarig psykisk ohälsa.

Act Svenska kyrkan har utvecklat en särskild kompetens inom psykosocialt stöd och är globalt erkänd. När katastrofer inträffar utformas insatser på ett sätt som involverar människor det berör i alla steg av arbetet. Det kan handla om skapa naturliga mötesplatser och aktiviteter som bidrar till en känsla av normalitet, struktur och mening i tillvaron. Att vara en del av ett sammanhang och själva kunna påverka sin situation stärker återhämtning och tilltron till framtiden. 

I samband med flyktingmottagandet i Sverige 2015 påbörjade Svenska kyrkan att kontextuellt anpassa dessa erfarenheter och metoder från globala humanitära insatser till en svensk kontext till goda resultat.

I detta seminarium ges en fördjupad inblick i vad psykosocialt stöd innebär i relation till ett holistiskt sätt att se på människan, och hälsa och hur det kan utformas rent praktiskt. Det blir ett samtal mellan praktiker internationellt och nationellt som delar erfarenheter om att möta människor i kris och från ett psykosocialt arbete. Syftet med samtalet är att förmedla de erfarenheter som kommit ur arbetet, att vi är alla människor och har liknande behov och reaktioner och att ett bemötande är ofta detsamma både i ett flyktingläger i Uganda som på centralen i Malmö i samband med flyktingmottagandet i Sverige. Samtalet leds av Marika Griehsel, journalist och filmmakare som har arbetar i humanitära kontexter. 

Arrangör(er)

Svenska kyrkan

Taggar

Delaktighet, Folkhälsa, Jämlik hälsa, Metoder och verktyg, Psykisk hälsa, Posttraumatisk stress, Själslig/existentiell hälsa, Social hälsa

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Marika Griehsel Moderator

Africa Select

Marika är journalist och filmmakare som har erfarenhet av arbete i flera humanitära kriser och kontexter världen över.

Else Berglund Paneldeltagare

Act Svenska kyrkan

Profilbild för Giovanni Rojas

Giovanni Rojas Paneldeltagare

Länsstyrelsen i Jönköpings län