Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

73. Vad är ojämställd hälsa i dag och vad får det för effekter? Har passerat

Fredag 15 november 2019 14:30 - 16:00 Musikalen

Talare: Åsa Lindhagen
Moderator: Annika Olsson
Paneldeltagare: Anke Samulowitz, Goldina Smirthwaite, Ingrid Osika Friberg, Lars-Gunnar Engström

Vad är ojämställd hälsa i dag och vad får det för effekter för samhället och enskilda individer? Det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa säger att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Både forskning och studier visar att så inte är fallet och att det berör flera olika områden. Välkommen till ett samtal kring dessa frågor och dess utmaningar.

Arrangör(er)

Jämställdhetsmyndigheten

Taggar

Agenda 2030, Arbete, Arbetsrelaterad stress/ohälsa, Barn, Diskriminering, Feminism, Folkhälsa, Fysisk hälsa, Genus, Omsorg, Personer med funktionsnedsättning , Hbtqia+, Jämlik hälsa, Jämställdhet, Kön, Maskulinitet, Normer, Psykisk hälsa, Sexuella trakasserier , Sjukvård, SRHR, Social hälsa , Ungdomar, Våld, Äldre

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Åsa Lindhagen Talare

Jämställdhetsminister

Annika Olsson Moderator

Anke Samulowitz Paneldeltagare

Forskar kring genusnormer och långvarig smärta, verksam vid Kunskapscentrum för Jämlik Vård, Västra Götalandsregionen

Goldina Smirthwaite Paneldeltagare

Forskare och expert inom genus och hälsa, verksam vid SKL

Ingrid Osika Friberg Paneldeltagare

Senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Lars-Gunnar Engström Paneldeltagare

Senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten