Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för 63. Tvång för alla eller ingen – en debatt om tvångsvård

63. Tvång för alla eller ingen – en debatt om tvångsvård Har passerat

Fredag 15 november 2019 13:00 - 14:00 Musikalen

Föreläsare: Elena Namli, Moa Kindström Dahlin, Yana Litinska
Moderator: Anna-Sara Lind

Det förekommer olika rättsliga tolkningar av hur tvång kan och bör tillämpas i relation till psykiatrisk vård. Dessutom finns olika etiska perspektiv på frågan. I denna programpunkt debatterar forskare med olika juridiska samt etiska perspektiv frågan kring tvång och tvångsvård inom psykiatrisk vård. Finns det rättsligt stöd för tvångsvård? Hur kan och bör lagen tolkas i relation till tvång och tvångsvård? Hur kan tvångsvård berättigas ur etiska perspektiv? 

Arrangör(er)

Uppsala universitet

Taggar

Etik & moral, Folkhälsa, Psykisk hälsa, Sjukvård

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Elena Namli Föreläsare

Professor i etik

Moa Kindström Dahlin Föreläsare

universitetslektor i offentlig rätt

Yana Litinska Föreläsare

JD i medicinsk rätt

Anna-Sara Lind Moderator

Professor i offentlig rätt