Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

69. Rätten till hälsa inom strategin för romsk inkludering Har passerat

Fredag 15 november 2019 13:00 - 14:00 Operetten

Föreläsare: Karin Junehag Källman, Mirelle Gyllenbäck

Rätten till hälsa är en central del i regeringens långsiktiga och samordnade strategi för romsk inkludering 2012-2032 med det övergripande målet att ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en person som inte är rom." I detta seminarium kommer ni att få ta del av Länsstyrelsens och Folkhälsomyndighetens arbete med att belysa insatser och åtgärder som genomförs för att tillgodose romers rätt till hälsa. I seminariet deltar även personer med romsk språk- och kulturkompetens som kommer att berätta om hälsofrågan utifrån sina perspektiv. De kommer även att ge konkreta exempel på hur kommuner och myndigheter kan arbeta för att romer ska kunna tillgodogöra sina rättigheter. 

Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Stockholm

Taggar

Barn, Diskriminering, Delaktighet, Etniska minoriteter, Folkhälsa, Identitet, Inkludering , Jämlik hälsa, Jämställdhet, Minoriteter, Nationella minoriteter, Trygghet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Tjänstepersoner vid kommun , Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Karin Junehag Källman Föreläsare

Mirelle Gyllenbäck Föreläsare