Rätten till kultur i kriminalvården Har passerat

Lördag 16 november 2019 14:30 - 15:00 Stora scen

Ordförande: Ann Mari Engel
Föreläsare: Thomas Ekbom

Riksskådebanan driver projektet "Kreativa processer inom Kriminalvården", där de intagna skall möte konstnärligt skapande och hitta sina egna resurser. Riksskådebanan arbetar för ökad tillgänglighet till konst/kultur, och vill med detta projekt söka upp några av dem, som står längst från tillgång till konst/kultur.

Arrangör(er)

Riksskådebanan

Taggar

Demokrati, Delaktighet, Folkbildning, Inkludering , Integration, Jämställdhet, Psykisk hälsa, Tillgänglighet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Ann Mari Engel Ordförande

Riksskådebanan

Riksskådebanan är en gammal folkrörelse som arbetar för ökad tillgänglighet till kultur/konst. Just nu driver vi ett projekt där intagna på fängelser skall kunna hitta sina kreativa förmågor: "Kreativa processer inom Kriminalvården"

Thomas Ekbom Föreläsare

Ann Mari Engel är ordförande i Riksskådebanan Thomas Ekbom är nationellt och internationellt anlitad expert på kriminalvårdsfrågor