Banner

79. Om religion, andlig vård och existentiell hälsa Har passerat

Fredag 15 november 2019 14:30 - 16:00 Operetten

Moderator: Anna Lindman
Paneldeltagare: Cecilia Melder, Eivor Blomqvist, Ola Sigurdson, Smajo Sahat

Rätten till en god hälsa innefattar också psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. Vilken plats har religionen i detta? Ibland ses den som en hälsorisk – samtidigt visar forskning att religiös tro och utövning kan ge bättre psykisk hälsa och en hälsosam livsstil. Hur bör vi se på förhållandet religion och hälsa? När blir religion en risk? Mår troende bättre än icke-troende? Behövs trossamfundens själavårdare på våra sjukhus?

Arrangör(er)

Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Myndigheten för stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda

Taggar

Agenda 2030, Fysisk hälsa, Psykisk hälsa, Religion och övertygelsefrihet, Själslig/existentiell hälsa

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Anna Lindman Moderator

Sveriges Television

journalist, programledare, SVT

Cecilia Melder Paneldeltagare

Enskilda Högskolan Stockholm

teol. dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa, Enskilda Högskolan Stockholm

Eivor Blomqvist Paneldeltagare

Region Jönköpings län

Utredare, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Ola Sigurdson Paneldeltagare

Göteborgs universitet

professor i tro- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet

Smajo Sahat Paneldeltagare

sjukhusimam, Skaraborgs Sjukhus Skövde